Hoe lang duurt een echtscheidingstraject en de afhandeling daarvan?

De werkeijke duur van het traject per scheiding kan sterk verschillen. Het is afhankelijk van de tijd die nodig is om over bepaalde keuzes na te denken maar ook herziening van genomen besluiten dan het proces vertragen. Gemiddeld hebben clienten bij Financieel-gezond.nl naast het gratis kennnismakingsgesprek nog 4 gesprekken nodig om tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de echtscheiding.

Wanneer een jullie beide overeenstemming hebben bereikt en er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding dan wordt deze door een advocaat naar de rechtbank gestuurd. De maximale termijn voor het toewijzen van de schikking is 6 weken. Meestal vindt er bij een gemeenschappelijk verzoek geen zitting plaats.

Bij een eenzijdig verzoek duurt de procedure aanzienlijk langer. Na het indienen van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt de andere echtgenoot 6 weken in gelegenheid gesteld om te reageren. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden. Na het indienen van het verweerschrift nodigt de rechtbank beide partijen uit om met behulp van een mediator afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Als daar geen belangstelling voor is of men komt hier niet uit dan bepaalt de rechtbank een datum voor een zitting. Afhankelijk van de drukte bij de rechtbanken kan dit enkele maanden duren. Meestal spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit en neemt hij, desgevraagd, een beslissing over de juridische gevolgen van de scheiding. Jullie zijn in dit geval wel de regie over jullie echtscheiding kwijt.

Willen jullie samen de regie over jullie echtscheiding houden en samen afspraken maken? Dan begeleiden en adviseren wij jullie beide graag over de gevolgen van de echtscheiding en maken jullie onder begeleiding van RFEA (Register Financieel EchtscheidingsAdviseur afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Wanneer jullie onder begeleiding van Marco Anjema als onpartijdige partij, tot overeenstemming zijn gekomen, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden ingediend en uitgesproken. Dit bespaart jullie veel tijd, geld en energie. Bovendien helpt het in de toekomst, jullie zijn on speaking terms wat zeker belangrijk is wanneer er kinderen in het spel zijn.