Ouderschapsplan

Wanneer jullie beide het gezag hebben over de kinderen moeten er ook afspraken worden gemaakt in het zogenaamd ouderschapsplan. Hierin wordt vastgelegd waar de kinderen wonen, hoe de omgangsregeling is en hoe een aantal praktische zaken worden ingevuld. Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgen kinderen een steeds grotere stem in de inrichting van het ouderschapsplan.

Kinderalimentatie

Jullie zijn niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, de zogeheten partneralimentatie, maar ook naar jullie kinderen. De alimentatieplichtige partner moet naar draagkracht meebetalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kind(eren). Deze verplichting stopt wanneer het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Met onze rekenmodule kinderalimentatie maken wij conform de huidige tremanormen een berekening. Deze berekening houdt rekening met de draagkracht van beide ouders. Alimentatie sluit op deze manier volledig aan bij de manier waarop ouders de zorg voor de kinderen verdelen.

De echtscheidingsspecialist in Assen, Marco Anjema, helpt met een ouderschapsplan en kinderalimentatie in de regio Assen | Drenthe.