Uitsluitingen in bijvoorbeeld je opstalverzekering; wat betekend dat nu precies?

We lezen er snel overheen. Uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld in je opstalverzekering.

Het maakt niet uit hoe je opstaldekking is; schade door natuurrampen als een aardbeving of overstroming, atoomkernreacties, rellen en opstanden zijn nooit gedekt.

Toch zijn overstromingen in ons waterrijke landje en zelfs aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen niet ondenkbaar. Maar deze zijn niet gedekt. De schade na zulke natuurrampen zijn vaak opgeteld zo groot dat verzekeraars deze niet kunnen betalen.

Goed nieuws is dat de overheid hier wel een regeling voor heef gemaaktt. Deze wet komt tegemoet in een groot deel van de schade en heet dan ook Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.Het spreekt al voor zich, het dekt een groot deel van de schade maar je zult ook altijd een deel zelf moeten betalen. Daarnaast wordt deze vergoeding alleen uitgekeerd wanneer er geen aanwijsbare oorzaak is.

Voor onze buren in het Groningerland betekend dat zij geen aanspraak kunnen maken op deze wet. Omdat deze aarbevingen het gevolg zijn van gaswinning is er geen sprake van een natuurramp. Er is een aanwijsbare partij en daarmee een aansprakelijke partij. Met een goede rechtsbijstandsverzekering kun je de schade gaan claimen. Je kunt er ook voor kiezen de schade te melden bij het Centrum Veilig Wonen.