Wat is een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan heeft u samen vastgelegd wat de afspraken zijn over minderjarige kind(eren), waarover u het ouderlijk gezag heeft. Dit zijn afspraken over de zorg en opvoeding van kinderen. Zaken die ter tafel komen zijn:

Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken
Waar kiest u voor? Co-ouderschap? Of wonen de kinderen volledig bij de een en gaan ze om het weekend naar de ander. Afhankelijk van deze verdeling kunt u samen afstemmen wat het beste is voor de kinderen en hoe u de zorgtaken verdeeld

De informatie- en raadplegingsplicht
In het plan spreekt u af over welke onderwerpen u elkaar op de hoogte houdt (informatie) en waarover u samen beslist (raadpleging). Heeft u samen het ouderlijk gezag over de kinderen dan moet u samen instemmen bij beslissingen over de kinderen. Denkt u daarbij aan  medische beslissingen, schoolkeuzes, voortgang op school, hoogte of wel of geen zakgeld etc..

De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging
Omdat u ook na de echtscheiding beide financieel verantwoordelijk blijft voor de zorg en opvoeding van uw kinderen maakt u samen afspraken over de verdeling van deze kosten. In het ouderschapsplan legt u vast of en hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaald.

Zijn de kinderen meerderjarig? Dus boven de 18 jaar dan hoeft u geen ouderschapsplan op te stellen. Wel maakt u afspraken hoe u de kosten van onderhoud en studie verdeelt. U moet als ouders hierin bijdragen totdat de kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken.