Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Hierin staan alle afspraken over jullie toekomst na de scheiding en hoe jullie de zaken hebben geregeld en gaan regelen. Denk daarbij aan de verdeling van spullen (boedelverdeling), jullie woning, eventuele partneralimentatie en de verdeling van jullie pensioenen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht je mag ook zelf afspraken maken.

Een advocaat of notaris maakt het echtscheidingsconvenant uiteindelijk rechtsgeldig. Het convenant krijgt daarmee een executoriale titel. Dat betekend dat jullie afspraken ‘rechtens afdwingbaar’ worden. Als jullie de gemaakte afspraken niet nakomen dan kunnen afgedwongen worden. Bijvoorbeeld wanneer een partner de alimentatieverplichting niet nakomt dan kan dit worden afgedwongen via een incassobureau, een deurwaarden of het LBIO.

Let goed op dat afspraken in het echtscheidingsconvenant afspraken zijn tussen jou en je ex. Dat betekent dat deze geen invloed heeft op overeenkomsten die jullie met derden hebben. Bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker. Marco zal jullie hierover uitgebreid informeren.