Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als je een hypohteek afsluit ga je voor een lange tijd een verbintenis aan met een geldverstrekker. In deze periode kan het zijn dat er veranderingen zijn in je persoonlijke situatie met als gevolg dat je niet meer in staat bent om te voldoen aan je betalingsverplichtingen van je huis. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Je relatie stopt
 • Je arbeidsongeschikt of werkeloos raakt
 • Je partner komt te overlijden

De NHG kan in deze situaties uitkomst bieden. Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperk je met NHG de financiële risico’s  van een eigen koopwoning. Niet alleen nu maar ook voor in de toekomst.

Vangnet voor wanneer je je hypotheek niet meer kunt betalen

Vanzelfsprekend blijf je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Maar de NHG kijkt samen met je hypotheekverstrekker of je geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Samen worden de volgende opties bekeken:

 • De woning kunt behouden waardoor verkoop met verlies wordt voorkomen
 • Wanneer dat niet mogelijk is en je moet verkopen dan kan de NHG je de restschuld kwijt schelden

Wanneer je het huis hebt moeten verkopen met een restschuld, dan betaald de NHG deze aan schuld af bij de bank. Je schuld bij de geldverstrekker is overgegaan naar de NHG. Je hebt vanaf dat moment dus een schuld bij de NHG. Onder bepaalde voorwaarden worden deze door de NHG kwijt gescholden. Voorwaarden zijn dat je moet aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om de schuld zo laag mogelijk te houden. Het kan dus niet gaan dat jij je huis verkoopt omdat je graag groter wilt wonen of omdat je extra hypotheek op je woning hebt genomen voor een nieuwe auto en je de hypotheek nu niet meer kunt betalen.

Wat is dat dan? De NHG?

Voor de geldverstrekker betekend een hypotheek met hypotheekgarantie dat de geldverstrekker de garantie heeft dat het hypotheekbedrag volledig wordt terugbetaald. Daarmee heeft de bank meer zekerheid en minder risico. De NHG wordt uitgevoerd door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je éénmalig een bedrag aan de stichting WEW. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet je voldoen aan een bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden voor een hypotheek met NHG

Of je in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG wordt onder andere bepaald door de gemiddelde huizenprijs. Voor 2020 is dit bedrag € 310.000,-. Dat betekend wanneer je gebruik wilt maken van een huis met NHG je aan te kopen huis niet meer waard mag zijn dan dit bedrag.

Wanneer je investeert in energiebesparende maatregelen dan mag je 6% meer lenen dan de gestelde € 310.000,-. Het maximum bedrag met NHG wordt dan € 328,600,-.

De overige voorwaarden voor een hypotheek met NHG zijn:

 • De woning waar het om gaat moet het hoofdverblijf zijn
 • Om in aanmerking te komen moet je een geldig identiteitsbewijs hebben (geen rijbewijs) en/of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • Je betaalt een borgtochtprovisie over het hypotheekbedrag. Voor 2020 is dit 0,7%. Dit bedrag kun je meefinancieren in je hypotheek. Dit bedrag alsmede de rente zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Voordelen NHG:

 • Omdat de bank meer zekerheid heeft en minder risico loopt geven zij in ruil daarvoor een lagere rente waarmee jij een lagere maandlast hebt
 • Je hebt met een NHG hypotheek altijd een last die past bij jouw inkomen, en daarmee een verantwoorde hypotheek
 • De éénmalige premie welke je betaald aan WEW is aftrekbaar van je inkomstenbelasting
 • Je hebt een vangnet wanneer je niet meer kunt voldoen aan je betalingsverplichting betreffende je hypotheek

Nadelen NHG:

 • BKR registratie; wanneer jij je huis met verlies verkoopt dan zal de bank deze schuld melden bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Wanneer je schuld door de NHG wordt kwijtgescholden dan meldt de bank dit ook bij BKR. Dan zal er een einddatum bij de registratie geplaatst worden. Houdt er rekening mee dat deze nog wel 5 jaar zichtbaar blijft. Wil je een nieuwe NHG hypotheek sluiten dan is dit geen belemmering