Het scheidingsproces zal beginnen met het maken van een afspraak. Beide partijen worden tegelijk uitgenodigd. We maken kennis en inventariseren wat er moet gebeuren om het proces goed te doorlopen.

Naast het in goede banen leiden van de communicatie tussen u en uw toekomstige ex-partner, helpen wij u ook met de praktische zaken. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen
 • Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
 • Kosten van kinderen en kinderalimentatie
 • Eventuele partneralimentatie
 • Inzichtelijk maken van toekomstige maandelijkse besteedbaar inkomen
 • Verdeling van pensioenen
 • Hoe om te gaan met het risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 • De verzekeringsportefeuille
 • Afspraken over toekomstige verschillen van mening over gemaakte afspraken of nieuwe ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een voor u wenselijke bijstelling van de gemaakte afspraken
 • Vastleggen van de afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant)
 • Belastingaangifte in het jaar van de scheiding
 • Evaluatie en begeleiding

Als jullie zich beide kunnen vinden in de begeleiding, kan de opdracht tot dienstverlening getekend worden. Hierna volgen een aantal inhoudelijke gesprekken. Nadat over alle deelonderwerpen overeenstemming is bereikt kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een conceptovereenkomst. Als jullie zich beiden kunnen vinden in deze afspraken kan de definitieve overeenkomst getekend worden.

Hoe uw samenlevingsvorm definitief wordt beëindigt is afhankelijk van uw samenlevingsvorm. Dit kan via de rechtbank of via advocaat/notaris worden ontbonden. Dit verzorgen wij voor jullie.

De echtscheidingsspecialist in Assen, Marco Anjema, helpt met uw echtscheidingstraject | scheidingsproces in de regio Assen | Drenthe.