Inkomen en vermogen

Aan de hand van de beschikbare documenten die jullie ons verstrekken en jullie wensen helpen wij jullie met een voorstel voor een mogelijke verdeling van het vermogen. Daarbij kun je denken aan:

  • Wel of geen overname van de woning
  • Mogelijkheden en gevolgen van pensioenregeling(en)
  • Mogelijkheden en gevolgen van lijfrenteverzekering(en), kapitaalverzekering(en)
  • De gevolgen van overlijden na de (echt)scheiding
  • Alimentatieberekening volgens de Tremanormen
  • Uitgebreid overzicht hoe je huishoudboekje er na de (echt)scheiding eruit ziet. Dat brengt rust en helderheid.
  • Wel of geen recht op partneralimentatie?
  • Jullie beslissingen hebben invloed op jullie belastingaangifte. Wij kunnen de belastingaangifte verzorgen voor het jaar dat jullie uit elkaar gaan.
  • Uitgebreide ruimte voor al jullie vragen op praktisch, financieel en fiscaal vlak

Marco ont zorgt jullie waar mogelijk, houdt de tijdlijnen in de gaten en onderhoud contact met de taxateur, notaris, advocaat en andere derden die nodig zijn om jullie (echt)scheiding te regelen.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Alimentatie

Als ouders ben je verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen tot hun 21e levensjaar. De afgesproken alimentatie ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimentatie. Daarna mag je kind kiezen of hij of zij zelf de alimentatie op de rekening ontvangt of dat de situatie blijft zoals deze is. Wanneer het kind ervoor kiest om het geld op een eigen rekening gestort te krijgen heet het geen kinderalimentatie meer maar wordt het “bijdragen in het levensonderhoud van jong-meerderjarigen”.

Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders om in deze behoefte te voorzien. De behoefte van het kind wordt bepaald naar de hoogte van het gezinsinkomen van voor de scheiding. Een kind met ouders met een hoog inkomen is een ander uitgave patroon gewend dan een kind met een lager inkomen. Deze heeft daarmee andere behoeftes dan een kind met ouders van met een minimum inkomen.

Wanneer dit bepaald is wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Vervolgens kan er bepaald worden welke deel de ouder kan bijdragen naar aanleiding van het netto-inkomen aan de kosten voor het kind(eren). De minimale bijdrage is € 25,00 per maand per kind. Andere zaken die de hoogte van de kinderalimentatie bepalen zijn de mate van zorgverdeling, wanneer het kind meer bij de ene ouder is dan bij de andere zal deze hogere kosten hebben in onderhoud. Ook toeslagen zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.

Is er sprake van co-ouderschap dan is het niet vanzelfsprekend dat de kinderalimentatie komt te vervallen. Ouders dragen beide de kosten van de kinderen naar verhouding van inkomen en draagkracht. Alleen wanneer jullie beide ongeveer hetzelfde verdienen en de kinderen vrijwel evenveel zien zal er geen sprake zijn van kinderalimentatie.

Je bent ook verplicht om kinderalimentatie te betalen wanneer je je kind niet meer ziet.

Wanneer je vragen hebt over een alimentatieberekening welke je hebt ontvangen en je wilt graag weten of dit goed is gegaan, dan kun je ook bij ons terecht voor een second opinion.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Verzekeringen

Als alle afspraken bekend zijn, maar ook tijdens het proces, zijn de wensen van de te verzekeren zaken anders dan de huidige gezamenlijke situatie. Marco inventariseert welke zaken gewijzigd moeten worden. Indien gewenst helpen we jullie graag met het opzeggen van het lopende gezamenlijke pakket en laten we aansluitend jullie individuele nieuwe verzekering(en) ingaan op jullie nieuwe situatie. Jullie hoeven niet meer met jullie gegevens over straat. We kunnen verschillende ingangsdata in acht nemen. Wij houden de tijdlijnen voor jullie in de gaten en ont zorgen jullie volledig bij schade en de afwikkeling daarvan.

Onze specialisten zoeken de beste en dekking in overeenstemming met jouw wensen tegen de best aangeboden premie. En omdat je situatie bij ons bekend is waken wij ervoor dat jullie niet dubbel verzekerd zijn. Wel zo Financieel-gezond. Je hebt 1 contactpersoon en 1 aanspreekpunt voor al je verzekeringszaken en vragen. Daarnaast kun je bij ons een digitale polismap aanmaken zodat je alles zo kunt nakijken in je tablet, computer of mobiele smartphone.