Kinderen en ouderschap

Voor kinderen zal na een scheiding thuis nooit meer hetzelfde zijn. Daarom willen jullie het natuurlijk zo goed mogelijk doen voor de kinderen. Duidelijke afspraken in goed overleg zodat ook zij later terugkijken op een fijne en veilig thuis en jeugd. Daarom is sinds 2009 een ouderschapsplan verplicht voor gehuwden en geregistreerd partners wanneer er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Daarin moeten beide ouders actief nadenken over de invulling van de zorgverdeling, financiën, communicatie enzovoort.

Ook als je alleen samenwonend bent met minderjarige kinderen is een ouderschapsplan verplicht. De gemaakte afspraken worden in jullie geval bij de notaris bekrachtigd.

Wat staat er in jullie ouderschapsplan?

Een van de lastigste zaken om met je kind te bespreken is te vertellen dat jullie uit elkaar gaan. Een kleuter en peuter reageren weer heel anders dan een puber. De fase waarin je kind zit qua leeftijd is erg bepalend. Om je kind te helpen kun je voor kleine kinderen veel boeken krijgen. Voor pubers zijn er ook websites. Bijvoorbeeld Villa Pinedo is een site voor oudere kinderen waar veel informatie te vinden is geschreven in hun taal.

In principe zijn jullie vrij om alle afspraken in het ouderschapsplan vast te leggen die jullie willen. Een aantal zaken “moeten” echter ter sprake komen zoals;

 • Afspraken over de verdeling en van de zorg en opvoeding
 • Verdeling van de kosten en van de verzorging en opvoeding
 • Omschrijving van de manier waarop de omgang is geregeld
 • De manier van informatieoverdracht over de ontwikkeling van jullie kind(eren)
 • De manier waarop jullie over belangrijke zaken overleggen

Kinderen vanaf 12 jaar praten mee over het ouderschapsplan

Voor kinderen tot 12 jaar wordt van de ouders verwacht dat zij met de kinderen bespreken bij wie zij wanneer zijn en hoe bijvoorbeeld feestdagen en verjaardagen gevierd worden. Kinderen vanaf twaalf jaar mogen meedenken over de invulling van het ouderschapsplan. Ze mogen bijvoorbeeld aangeven waar ze willen wonen en of ze het eens zijn met de manier waarop de zorgverdeling is ingevuld. Kinderen van 12 jaar en ouder geven middels een “kindverklaring” aan dat het betrokken is bij het opstellen van het ouderschapsplan en het hiermee eens danwel oneens is met de gemaakte afspraken. Ook mag het kind aangeven of het door de kinderrechter gehoord wil worden.

Kinderverhoor

Wanneer een kind gesprek wil met een kinderrechter dan wordt je kind hiervoor uitgenodigd. Dit is een gesprek tussen jullie kind(eren) en de kinderrechter in een spreekkamer onder vier ogen. Het is een bewuste keuze dat de ouders niet bij dit gesprek aanwezig zijn. Zo heeft je kind de kans om vrijuit te praten zonder dat er ouders zijn die bewust of onbewust invloed (kunnen) uitoefenen.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Kleine kinderen worden groot, laat je ouderschapsplan meegroeien

Het ouderschapsplan wordt opgesteld op het moment dat jullie gaan scheiden. Jullie maken samen afspraken die op dat moment het beste zijn voor die tijd in die situatie. Maar kinderen worden groot. Hun behoeftes anders en zo kan het zomaar zijn dat over jaar deze afspraken niet meer passen in de situatie. Het is daarom verstandig om bijvoorbeeld jaarlijks het ouderschapsplan te bekijken en wellicht een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Wanneer jullie nog steeds samen prima kunnen overleggen dan hoeft dit niet door derden te worden uitgevoerd maar dat mag natuurlijk wel. Nieuwe afspraken bevestigen jullie in het geval dat jullie dit zelf verzorgen schriftelijk naar elkaar. Daarmee kan jullie herziende ouderschapsplan weer even mee.

Huis en hypotheek

Wat gebeurt er na onze scheiding met het huis en de hypotheek. Er zijn veel scenario’s mogelijk. We kijken met jullie mee wat in jullie geval de beste beslissing is. Is het wellicht mogelijk dat één van jullie in de woning kan blijven wonen en de hypotheek op zich kan nemen? Of wellicht kunnen jullie beide de hypotheek niet dragen. In dat geval zal de woning verkocht moeten worden. Daar staan jullie niet alleen voor. Wij helpen jullie bij het hele proces. We kunnen contact leggen met een makelaar, taxateur, notaris en alle andere professionals. We zorgen dat de tijdslijnen in de gaten worden gehouden en onderhouden het contact met de partijen die nodig zijn om jullie huis te verkopen.

Daarnaast zorgen we dat, wat de keuze ook wordt, jullie hypotheek netjes wordt afgehandeld. We maken uitvoerbare afspraken. Groot voordeel voor jullie is dat jullie adviseur naast (echt)scheidingsspecialist ook “erkend hypotheek” adviseur is en veel kennis op fiscaal vlak heeft. Een combinatie die niet veelvuldig te vinden is bij echtscheidingsadviseurs. Het is een ingewikkelde materie waar expertise voor goede afspraken absoluut een voordeel is. Financieel advies bij jullie echtscheiding gedurende het hele traject.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Inkomen en vermogen

Aan de hand van de beschikbare documenten die jullie ons verstrekken en jullie wensen helpen wij jullie met een voorstel voor een mogelijke verdeling van het vermogen. Daarbij kun je denken aan:

 • Wel of geen overname van de woning
 • Mogelijkheden en gevolgen van pensioenregeling(en)
 • Mogelijkheden en gevolgen van lijfrenteverzekering(en), kapitaalverzekering(en)
 • De gevolgen van overlijden na de (echt)scheiding
 • Alimentatieberekening volgens de Tremanormen
 • Uitgebreid overzicht hoe je huishoudboekje er na de (echt)scheiding eruit ziet. Dat brengt rust en helderheid.
 • Wel of geen recht op partneralimentatie?
 • Jullie beslissingen hebben invloed op jullie belastingaangifte. Wij kunnen de belastingaangifte verzorgen voor het jaar dat jullie uit elkaar gaan.
 • Uitgebreide ruimte voor al jullie vragen op praktisch, financieel en fiscaal vlak

Marco ont zorgt jullie waar mogelijk, houdt de tijdlijnen in de gaten en onderhoud contact met de taxateur, notaris, advocaat en andere derden die nodig zijn om jullie (echt)scheiding te regelen.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Alimentatie

Als ouders ben je verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen tot hun 21e levensjaar. De afgesproken alimentatie ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimentatie. Daarna mag je kind kiezen of hij of zij zelf de alimentatie op de rekening ontvangt of dat de situatie blijft zoals deze is. Wanneer het kind ervoor kiest om het geld op een eigen rekening gestort te krijgen heet het geen kinderalimentatie meer maar wordt het “bijdragen in het levensonderhoud van jong-meerderjarigen”.

Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders om in deze behoefte te voorzien. De behoefte van het kind wordt bepaald naar de hoogte van het gezinsinkomen van voor de scheiding. Een kind met ouders met een hoog inkomen is een ander uitgave patroon gewend dan een kind met een lager inkomen. Deze heeft daarmee andere behoeftes dan een kind met ouders van met een minimum inkomen.

Wanneer dit bepaald is wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Vervolgens kan er bepaald worden welke deel de ouder kan bijdragen naar aanleiding van het netto-inkomen aan de kosten voor het kind(eren). De minimale bijdrage is € 25,00 per maand per kind. Andere zaken die de hoogte van de kinderalimentatie bepalen zijn de mate van zorgverdeling, wanneer het kind meer bij de ene ouder is dan bij de andere zal deze hogere kosten hebben in onderhoud. Ook toeslagen zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.

Is er sprake van co-ouderschap dan is het niet vanzelfsprekend dat de kinderalimentatie komt te vervallen. Ouders dragen beide de kosten van de kinderen naar verhouding van inkomen en draagkracht. Alleen wanneer jullie beide ongeveer hetzelfde verdienen en de kinderen vrijwel evenveel zien zal er geen sprake zijn van kinderalimentatie.

Je bent ook verplicht om kinderalimentatie te betalen wanneer je je kind niet meer ziet.

Wanneer je vragen hebt over een alimentatieberekening welke je hebt ontvangen en je wilt graag weten of dit goed is gegaan, dan kun je ook bij ons terecht voor een second opinion.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Verzekeringen

Als alle afspraken bekend zijn, maar ook tijdens het proces, zijn de wensen van de te verzekeren zaken anders dan de huidige gezamenlijke situatie. Marco inventariseert welke zaken gewijzigd moeten worden. Indien gewenst helpen we jullie graag met het opzeggen van het lopende gezamenlijke pakket en laten we aansluitend jullie individuele nieuwe verzekering(en) ingaan op jullie nieuwe situatie. Jullie hoeven niet meer met jullie gegevens over straat. We kunnen verschillende ingangsdata in acht nemen. Wij houden de tijdlijnen voor jullie in de gaten en ont zorgen jullie volledig bij schade en de afwikkeling daarvan.

Onze specialisten zoeken de beste en dekking in overeenstemming met jouw wensen tegen de best aangeboden premie. En omdat je situatie bij ons bekend is waken wij ervoor dat jullie niet dubbel verzekerd zijn. Wel zo Financieel-gezond. Je hebt 1 contactpersoon en 1 aanspreekpunt voor al je verzekeringszaken en vragen. Daarnaast kun je bij ons een digitale polismap aanmaken zodat je alles zo kunt nakijken in je tablet, computer of mobiele smartphone.

Mediation

In een emotionele periode als een echtscheiding wordt er veel van je gevraagd. Jullie gaan niet voor niets uit elkaar maar moeten voordat jullie individueel verder gaan nog wel samen overleggen en beslissingen nemen. En dan moeten jullie bij voorkeur ook nog je persoonlijke emotie niet mee laten beslissen in dat proces. Verstand en emotie zitten elkaar dan soms flink in de weg.

Echter wanneer de besluiten samen worden genomen in overleg met elkaar heeft dit op de lange termijn het beste resultaat. Niet alleen voor jullie maar indien er kinderen in het spel zijn, zeker voor hen. 16.000 kinderen zijn jaarlijks de dupe van de scheiding van hun ouders terwijl alle ouders daar in de eerste instantie juist voor willen waken.

Marco begeleidt jullie in dit proces met aandacht voor jullie emotie zonder dat deze het resultaat beïnvloed. Hij inventariseert jullie wensen en brengt deze in kaart. Wanneer jullie kennis en/of informatie op dit vlak niet hetzelfde is dan zorgt hij dat dit wordt rechtgetrokken. Op die manier kan hij met jullie beide tegelijk in gesprek blijven met gelijke aandacht voor jullie standpunten en wensen. Wanneer jullie weer op 1 lijn zitten kunnen de afspraken verder worden gemaakt.

Mediation is geen apart traject bij Financieel-gezond.nl. De tijd die nodig is om jullie (echt)scheiding te regelen is de tijd die wordt gefactureerd.  1 persoon die jullie kan begeleiden en adviseren om tot overeenstemming te komen tot een convenant, ouderschapsplan en waarbij duidelijk en de keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van wonen, pensioenen, fiscale vraagstukken en verzekeringen. 1 aanspreekpunt voor al jullie zaken. Dat is wel zo fijn.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jullie persoonlijke situatie, bespreken we onze werkwijze en jullie wensen en vragen en stellen we een plan van aanpak voor.

Second opinion

Veel voorkomende vragen die bij Financieel-gezond.nl worden neergelegd nadat de (echt)scheiding elders is geregeld zijn bijvoorbeeld;

 • De advocaat zegt dat ik niet in het huis kan blijven wonen maar ik betaalde de hypotheek al alleen. Hoe zit dat?
 • De mediator zei dat ik in het huis kon blijven wonen maar de bank verstrekt geen hypotheek. Hebben jullie nog mogelijkheden?
 • Hoe ziet mijn huishoudboekje eruit na de (echt)scheiding?
 • Krijg ik nu wel waar ik recht op heb.
 • Zijn de alimentatieberekening voor partner en kinderen wel correct berekend?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen nu we de woning onverdeeld hebben gelaten?

Kortom, u twijfelt of u wel de juiste informatie heeft gehad of dat de expertise van de scheidingsbemiddelaar op bepaalde vlakken wel toereikend was. Wij geven een second opinion of herbeoordeling op verschillende vraagstukken. U kunt hiervoor zowel samen komen als individueel.

Klik hier voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek of belt u met Marco Anjema om een prijsopgave aan te vragen voor uw second opinion.