Budgetcoaching voor werkgevers

Werknemers met geldzorgen presteren gemiddeld 20% minder dan werknemers die deze zorgen niet hebben. Daarnaast heeft deze groep gemiddeld een extra ziekteverzuim van 7 dagen. Het integriteitsrisico van de werknemer neemt toe en het functioneren kan omslaan naar disfunctioneren. De kosten van een werknemer met financiële problemen zijn jaarlijks € 13000,- (bron: Budgetcoach.nl). Jij hebt het meeste baat bij een werknemer die hun aandacht volledig aan het werk kunnen besteden. Soms lukt dat niet bij een werknemer. De oorzaak kunnen financiële problemen zijn.

Hoe herken je een werknemer met financiële problemen?

  • Regelmatige verzoeken om te mogen overwerken
  • Voorschot verzoeken
  • Loonbeslag
  • Ziekte
  • Concentratieproblemen
  • Onverzorgd voorkomen
  • Niet willen participeren aan bedrijfsuitjes die een eigen bijdrage hebben
  • Verhoogd of frequent ziekteverzuim

Wanneer je deze kenmerken herkent nodig dan de werknemer uit voor een gesprek. Schaamte kan de oorzaak zijn dat de werknemer niet bij jou komt en jij het voortouw hierin moet nemen. Wanneer in dit gesprek blijkt dat het gaat om financiële problemen schakel dan zo snel mogelijk een budgetcoach in om deze zo snel mogelijk te ont zorgen en alles weer op de rit te hebben.

De investering in de budget coach verdient zich snel terug. Hoe sneller wij aan de slag kunnen met de medewerker des te sneller deze de financiën op de rit heeft. Wanneer dit het geval is zal de stress afnemen, de gemoedstoestand en plezier in het werk weer toenemen en daarmee de productiviteit.

Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken. Of vul onderstaand formulier in.

Budgetcoaching voor particulieren, werkgevers, gemeenten en wooncorporaties

Financieel-gezond biedt budgetcoaching op maat voor verschillende doelgroepen, want ook voor bedrijven kan een financiële coach het verschil maken. Ook al gaat het dan om het coachen van werknemers, cliënten, huurders etc. Daarom bieden we aparte trajecten aan voor: