Budgetcoaching voor particulieren

Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben moeite, of vinden het lastig om hun eigen administratie inzichtelijk te krijgen en te houden. De hoogte van het inkomen is hierbij niet relevant. Hierdoor ontstaan er wel of niet financiële problemen, betalingsachterstanden of gezondheidsproblemen. Het beïnvloed de dagelijkse bezigheden en gemoedstoestand. Wacht niet, blijf er niet meer rondlopen maar vraag tijdig hulp. Duizenden mensen gingen je voor. Zorg dat je de financiën weer onder controle krijgt met behulp van je financiële coach. Je slaapt weer lekker, gaat met plezier je werk en voelt je weer fijn.

Waarom Budgetcoaching?

Of er wel of niet grote veranderingen zijn in je leven, (tijdelijke) hulp in het overzicht krijgen van je thuisadministratie én inkomsten & uitgaven, kan voor velen om verschillende redenen op verschillende momenten in je leven, heel fijn zijn. Bij Financieel-gezond worden de budgetcoaches niet alleen ingezet bij betalingsachterstanden. Je kunt ons, bij voorkeur, inzetten op het moment dat je constateert dat het overzicht weg is en je professioneel begeleidt wilt worden om het overzicht terug te krijgen in je financiën en thuisadministratie.

Geld besparen gaat namelijk met name over gedragsverandering. Wanneer je voor budget coaching kiest dan kies je voor een nieuwe manier van uitgeven en leven. Vergelijk het maar met een dieet. Tijdelijk je eetpatroon minimaliseren werkt niet. Sterker nog, vaak maakt het jojo effect het juist erger. Dat geldt ook voor je financiën. Net als een personal trainer je coacht bij afvallen en het verbeteren van je conditie, leren wij jou hoe je de financiën weer op orde krijgt, en coachen we je om hiernaar te leven.

Onze budgetcoach is een gediplomeerde budgetcoach en NEN8048 gekwalificeerd. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging NVVBS Nederlandse Vereniging voor Budget coaching en Schuldhulpverlening. Dit keurmerk staat voor hoogwaardige kwaliteit en professionaliteit. Hiermee tonen wij aan dat wij actief werken aan onze inhoudelijke kwaliteit in Financieel Coachen.

Wil je weten wat we voor je kunnen doen? Bel tijdens kantooruren 0592-866341 of mail ons via het contactformulier of naar astrid@financieel-gezond.nl.

Wat gaan we doen?

Wij gaan kijken naar de inkomsten en de vaste lasten. Naast de vaste lasten maken posten aan onder de noemer ‘reserveringen. Reserveringen zijn uitgaven waarvan het bedrag niet vast staat maar welke zeker weten gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen, persoonlijke verzorging, verzorging voor eventuele huisdieren, vakanties, overige vrije tijds uitgaven, schoolgeld etc..

Daaruit vloeien de volgende opties:

  • Er komt genoeg geld binnen maar toch is er elke maand roodstand of zijn voor grotere uitgaven kredieten nodig. Er is ruimte om te sparen en te reserveren maar dat gebeurt niet.
  • Er komt te weinig geld binnen om te kunnen wonen en leven maar er zijn mogelijkheden om geld te besparen of het inkomen te verruimen.
  • De inkomsten en uitgaven zijn in balans. Er is genoeg ruimte om te reserveren en te sparen. We kunnen sparen en geld reserveren voor verschillende reserveringsdoelen.
  • Er komt te weinig geld binnen om te wonen en te leven en er zijn geen mogelijkheden (meer) om geld te besparen

In de eerste drie opties gaan we samen aan de slag. We hebben geconstateerd dat er mogelijkheden zijn om financiële zaken anders in te richten. We maken een begroting. In die begroting zal naast de vaste lasten en reserveringen een bedrag overblijven. Hoe je dit bedrag gaat inzetten mag je zelf bepalen, mits de begroting sluitend is. Wanneer blijkt dat er geld bespaart moet worden dan mag je daarin je eigen keuze maken. Wel moet als de uitkomst zijn dat de begroting sluitend is. Bij de derde optie is er sprake van een problematische schuld. Deze situatie is niet geschikt voor een budgetcoach. We zullen je doorverwijzen naar schuldhulpverlening.

Wat is de toegevoegde waarde van Budgetcoaching bij Financieel-gezond.nl?

Een budgetcoach kun je zien als een personal trainer maar dan voor je financiën. Omdat elke situatie anders is bieden we verschillende diensten aan. Welke dienst bij je past hangt af van je persoonlijke situatie. Door het opstellen van een overzicht, het stellen van kritische vragen, het meekijken in de kosten en de inhoud van contracten en kennis van het fiscale stelsel kan er veel geld bespaard worden en/of meer uit je budget gehaald worden dan tot nu toe het geval was.

Bij Financieel-gezond.nl hebben wij hebben alle specialistische financiële kennis en tools onder één dak om samen met jou de financiële administratie zo in te richten dat je aan het einde van het traject zelfstandig jouw financiële huishouding voortzet en meer uit je geld haalt. We begeleiden, adviseren, informeren en geven tips bij het maken van de begroting en het huishoudboekje. Je krijgt alle handreikingen om dat zelfstandig voort te kunnen zetten.

Onze budgetcoach is een gediplomeerde budgetcoach en NEN8048 gekwalificeerd. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de branchevereniging NVVBS Nederlandse Vereniging voor Budget coaching en Schuldhulpverlening. Dit keurmerk staat voor hoogwaardige kwaliteit en professionaliteit. Hiermee tonen wij aan dat wij actief werken aan onze inhoudelijke kwaliteit in Financieel Coachen.

Wie schakelt de budgetcoach in?

Je kunt zelf al heel snel bepalen en inschatten of je behoefte hebt aan de hulp van een budgetcoach. Wacht niet maar neem vrijblijvend contact met ons op. Bel voor een kennismakingsgesprek 0592-866341 en vraag naar Astrid. Of stel je vraag zo uitgebreid mogelijk door een mail te sturen naar astrid@financieel-gezond.nl. We bespreken wat precies de hulpvraag is en maken een plan van aanpak.

Wie betaalt de kosten van een budgetcoach?

Geld besparen kost geld. Welke dienstverlening het beste bij jou past hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden. Nadat we je hulpvraag en geïnventariseerd kijken we weke dienstverlening bij jou past. We zullen motiveren waarom we die dienstverlening bij jou adviseren. Wanneer je ervoor kiest om daar gebruik van te maken is vooraf helder wat de kosten zijn en wat je daarvoor verwachten mag. De betaling van de dienstverlening kan op verschillende manieren:

  • Zelf betalen:

Budgetcoaching is een investering in jezelf. Je schaft eigenlijk een opleiding aan. Je leert je administratie aan te leggen, inzicht te verkrijgen en goed met je geld om te gaan. Daarnaast wordt je gecoacht om te leven naar het gemaakte plan. Omdat we kijken naar besparingen zijn de kosten mogelijk snel terug verdient

  • De werkgever:

Mensen met financiële problemen zijn minder productief door de zorgen en melden zich vaker ziek. Dat zijn grote kostenposten voor werkgevers. Meestal weet de werkgever dat er problemen zijn bijvoorbeeld doordat er loonbeslag is gelegd op het salaris.

Veel werkgevers zijn bereid om werknemers te helpen. Maak het bespreekbaar en informeer wat de mogelijkheden zijn. Soms kan het opleidingsbudget geheel of gedeeltelijk worden besteed om de kosten te betalen van een budgetcoach.

  • PGB Persoonsgebonden budget:

Wanneer je een persoonsgebonden budget ontvangt dan zijn er mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. Kijk voor de voorwaarden op www.pgb.nl

  • Ziektekostenverzekering:

Tot op heden zijn de kosten van budgetcoaching niet opgenomen als primaire ziektekosten. Wel zijn er meer en meer verzekeringsmaatschappijen die het nut van budgetcoaching inzien en vergoedingen verstrekken vanuit aanvullende pakketten. Of dit voor jou geldt is afhankelijk van je pakket en je verzekeraar. Neem hiervoor contact op met je ziektekostenverzekeraar.

Bel ons voor de mogelijkheden en tarieven.