All-risk verzekering voor je auto, kan dat wel uit?

Alle auto’s in Nederland moeten WA (voor wettelijke aansprakelijkheid) verzekerd zijn. Daarnaast kun je de auto aanvullend verzekeringen door een beperkt casco dekking of een volledig casco dekking te kiezen. Dit is overigens niet verplicht. Maar wat zijn nou de verschillen tussen de aanvullende verzekeringen op de WA dekking de beperkt Casco en volledig casco dekking? En wat kies ik als aanvullende dekking?

Een beperkt casco dekking, ook wel WA Plus dekking, vergoed naast schade veroorzaakt aan derden ook schade aan je eigen auto in geval van o.a. brand, storm, diefstal en ruitbreuk. De meest voorkomende schades, schade aan je auto door eigen schuld, wordt niet vergoed.

Een allrisk dekking (volledig casco dekking) vergoed alles wat de WA verzekering en beperkt casco dekking ook vergoede met daarbij ook de schades aan jouw voertuig veroorzaakt door eigen schuld. Allrisk dekking is de meest uitgebreide dekking die je kunt kiezen.

Globaal kiezen de meeste mensen als volgt:

Auto jonger dan 6 jaar; All-risk dekking, omdat de auto relatief jong is, wegen de kosten van een autoverzekering op tegen het risico dat je loopt bij een dure reparatie.

Auto tussen de 6-11 jaar; Soms is de auto te waardevol om alleen WA te verzekeren. Ook moet je bekijken wat je saldo is. Ben je in staat om een schade zelf te betalen of  niet. Al deze zaken spelen mee om een auto van deze leeftijd toch WA met beperkt casco te verzekeren.

Auto ouder dan 11 jaar worden vanwege de dagwaarde meestal alleen WA verzekerd.

Naast deze keuze kun je een autoverzekering ook aanvullen om jezelf als bestuurder en eventuele medepassagiers te verzekeren. Je krijgt dan schade na een ongeval in bepaalde situaties vergoed. Ook hierin is er keuze uit 2 smaken, te weten Ongevallen-inzittenden verzekering en Schadeverzekering Inzittenden.

Ongevallen Inzittenden verzekering ben je als bestuurder na een ongeval verzekerd bij blijvende invaliditeit of overlijden. Je krijgt een vast bedrag uitgekeerd bij letselschade. De hoogte van het bedrag hangt af van het pakket welke je gekozen hebt. Dat geldt ook voor eventuele medepassagiers. Let op deze verzekering is slechts een beperkte aanvulling.

Financieel-gezond.nl adviseert altijd een Schadeverzekering Inzittenden. Met deze verzekering ben je als bestuurder verzekerd voor zowel letselschade als schade aan bagage of kleding. Na een ongeval krijg je een bedrag uitbetaald dat gelijk staat aan de werkelijk geleden schade. Zelfs als je als bestuurder degene bent die het ongeval heeft veroorzaakt. Medepassagiers in je auto kunnen hier ook aanspraak op maken. Ook kunnen zij aanspraak maken op de WA verzekering van de bestuurder of de tegenpartij.